Napisz do nas!

Napisz do nas!

abon@abon.com.pl
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń do nas!

22 300 97 00

Konserwator

W ramach stałej obsługi konserwatorskiej oferujemy czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej:

– Utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym;
– Bieżącą konserwację urządzeń technicznych;
– Prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej, a w szczególności Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z art. 64- Ustawy-Prawo Budowlane;
– Utrzymanie w należytej sprawności instalacji i urządzeń technicznych;
– Utrzymanie w należytym stanie małej architektury osiedlowej;
– Utrzymywanie norm bezpieczeństwa dla Placów Zabaw;
– Opracowanie i kontrola harmonogramu prac konserwacyjnych;
– Współpracę ze specjalistycznymi serwisami do wybranych instalacji i sprzętu;
– Stałą, 24 godzinną gotowość do interwencji w przypadkach awarii;
– Nadzór nad przeglądami i kontrolami okresowymi zgodnie z art. 62 Ustawy – Prawo Budowlane;
– Bieżący nadzór nad pracą instalacji;
– Nadzór nad przetargami i konkursami ofert;
– Przeglądy instalacji i uruchomienie urządzeń przed okresem zimowym;
– Wymianę części i elementów zużywających się w trakcie eksploatacji;
– Użycie własnego sprzętu, narzędzi i środków transportu;
– Utrzymanie w czystości urządzeń technicznych;
– Działania zmierzające do obniżenia kosztów eksploatacyjnych w budynkach;
– Wykonywanie wszelkich prac technicznych na zlecenie Właściciela Obiektu;
– Nadzór nad innymi podwykonawcami wykonującymi prace techniczne w celu prawidłowego funkcjonowania.

ABON Sp z.o.o.,
NIP 952-213-92-33, REGON 362452115, KRS 0000569202
Organ rejestrowy: XIII Wydział Gospodarczy